Kiểm toán

Vừa lập, thẩm định hồ sơ mời thầu vừa tư vấn giám sát?

Vừa lập, thẩm định hồ sơ mời thầu vừa tư vấn giám sát?5 2 votes Trường hợp công việc tư vấn quản lý dự án của 1 đơn vị bao gồm cả việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám ... Read More »

Kiểm toán Nhà Nước ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2018

Kiểm toán Nhà Nước ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 20183.5 4 votes Ngày 4.12, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc đã ký quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2018. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã tập trung lựa chọn 228 cuộc kiểm toán, cụ thể: 67 cuộc kiểm ... Read More »

---------------------------
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
---------------------------- add_filter( 'avatar_defaults', 'wpb_new_gravatar' ); function wpb_new_gravatar ($avatar_defaults) { $myavatar = 'http://www.mktquangngai.com/wp-content/uploads/2017/04/android-chrome-192x192-1-e1504076004798.png'; $avatar_defaults[$myavatar] = "Default Gravatar"; return $avatar_defaults; }