Thẩm định giá Doanh Nghiệp

Thẩm định giá Doanh Nghiệp
4.6 20 votes

Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá và Kiểm toán MKT giới thiệu dịch vụ Thẩm định giá trị Doanh nghiệp đến quý khách hàng.

1. Khái niệm Tẩm định giá Doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp là việc ước tính giá trị cùa doanh nghiệp hay lợi ích của nó theo một mục đích nhất định bàng cách sử dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp. Quá trình này do thẩm định viên về giá tiến hành.

Nói cách khác, thẩm định giá doanh nghiệp là quá trình đánh giá hay ước tính với độ tin cậy cao nhất về các khoản thu nhập mà doanh nghiệp có thể tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Để xác định giá trị doanh nghiệp, xét về mặt nguyên lý, chỉ tồn tại 3 cách tiếp cận, đó là:

 • Trực tiếp đánh giá giá trị cùa các loại tài sản trong doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị của các tài sản hữu hình và giá trị cùa các tài sản vô hình (cách tiếp cận chi phí).
 • Hoặc, bằng một kỹ thuật nào đó lượng hoá các khoản thu nhập mà doanh nghiệp có thể mang lại cho nhà đầu tư (cách tiếp cận thu nhập).
 • Hoặc đánh giá giá trị doanh nghiệp thông qua so sánh thị trường (cách tiếp cận thị trường).

2. Vai trò và mục đích của Thẩm định giá Doanh Nghiệp

2.1 Vai trò

Trong nền kinh tế thị trưcmg, doanh nghiệp cũng là một loại hàng hoá. Chúng có thể được mua bán, trao đổi… Nhu cầu đánh giá và xác định giá trị đối với loại hàng hoá này là một đòi hỏi hoàn toàn tự nhiên. Trong điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong hoạt động quàn trị kinh doanh luôn cần thiết thông tin về giá trị doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp là mối quan tâm của các pháp nhân và thể nhân có lợi ích liên quan, gắn bó trực tiếp đến các doanh nghiệp được đánh giá. Với sự phát triển của thị trường tài chính, thị trường chửng khoán và các thị trường tài sản khác thì thẩm định giá doanh nghiệp và các lợi ích của nó ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nó cung cấp bức tranh tong quát về giá trị của một doanh nghiệp, là cơ sở quan trọng phục vụ cho đối tượng sừ dụng kết quả thẩm định giá đưa ra quyết định hợp lý trong các vấn đề chủ yếu sau:

 • Thẩm định giá doanh nghiệp xuất phát từ yêu cầu cùa hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp. Có thể nói trong cơ chế thị trường đầy sôi động và cạnh tranh tự do như hiện nay, các hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp cũng đang diễn ra có tính chất thưòng xuyên và phổ biển, điều này phản ánh rõ và đầy đủ về nhu cầu về tài trợ cho sự tăng trường và phát triển bằng các yểu tố bên ngoài, cũng như nhu cầu về đầu tư trực tiếp vào các hoạt động sàn xuất kinh doanh

Để thực hiện thành công và có hiệu quả các giao dịch trên, đòi hỏi những người tham gia phải có những đánh giá và phân tích kỳ lưỡng trên một phạm vi rộng lớn các yểu tố tác động tới doanh nghiệp, đặc biệt trong đó là thông sổ về giá trị doanh nghiệp, đây là một yếu tổ mang tích quyết định và là căn cứ trực tiếp để những người liên quan trao đổi và thương thảo với nhau để thực hiện các giao dịch mua bán, sáp nhập, họp nhất, chia tách doanh nghiệp.

 • Đối với một nhà đầu tư, thông tin về giả trị doanh nghiệp được nhiên là một thông tin quan trọng trong các quyết định đầu tư. Thông qua thông tin về giá trị doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được một cách tương đổi đầy đù về thương hiệu, về uy tín kinh doanh, cũng như về các khà năng tài chính và vị thế tín dụng của doanh nghiệp trên thị trường.
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp giúp đưa ra thông tin quan trọng đê các nhà quản trị phân tích, đánh giá trước khi ra các quyết định về kinh doanh và tài chính có liên quan đến doanh nghiệp của mình. Mục tiêu cơ bản và tối thượng của quản trị tài chính doanh nghiệp là phải tối đa hóa được giá trị doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp là sự phàn ánh năng lực tổng hợp, phàn ánh khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó, giá trị doanh nghiệp là một căn cứ quan trọng để các nhà quản trị doanh nghiệp có thể thấy được điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp mình, cũng như điểm mạnh, điếm yếu của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường để từ đỏ nhà quản trị có những quyết sách điều hành kinh doanh đạt hiệu quả cao.
 • Thẩm định giá doanh nghiệp cung cấp thông tin quan trọng cho công tác quản lý kinh tế vĩ mô. Trong một thị trường tài chính minh bạch, giá cả cùa các loại chứng khoán được quyết định bởi giá trị thực của doanh nghiệp. Do đó thông tin về giá trị doanh nghiệp là một căn cứ quan trọng để các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức kinh doanh chứng khoán phân tích và đánh giá được tổng quát về thị trường, cũng như nhận dạng được các hiện tượng thao túng và đầu cơ chứng khoán, phát hiện sớm các biểu hiện thâu tóm doanh nghiệp để kịp thời đưa ra các chính sách điều tiết thị trường một cách phù họp. Bên cạnh đấy, đối với những nước đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế như Việt Nam, hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp còn là một khâu không thể thiểu để tiến hành cải cách các doanh nghiệp nhà nước, như: cổ phần hoá, sáp nhập, họp nhất hay giao, bán, khoán và cho thuê…
 • Thẩm định giá doanh nghiệp còn là cơ sờ để giải quyết, xử lý tranh chấp nảy sinh giữa các cổ đông cùa doanh nghiệp khi phân chia cổ tức, góp vốn, vi phạm hợp đồng,…

2.2 Mục đích của việc thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp thường phục vụ cho các mục đích chủ yếu:

 • Mua bán, sáp nhập, hợp nhất;
 • Liên doanh liên két;
 • Đầu tư, góp vốn;
 • Cổ phần hóa, niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán;
 • Vay vốn đầu tư kinh doanh;
 • Tính thuế;
 • Thanh lý, giải thể, phá sản doanh nghiệp;
 • Giải quyết, xừ lý tranh chấp…

Ngoài ra Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá và Kiểm toán MKT còn cung cấp một số dịch vụ như:

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá và Kiểm toán MKT
Đ/c: 540 Hai Bà Trưng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Đt: 0919 377 297 – 0255 3813 489

%d bloggers like this:
---------------------------
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN